dubbskyltNär får dubbdäck användas?
Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober - 15 april och under annan tid om det är vinterväglag, som motiverar användning av dubbade däck.


När måste vinterdäck användas?
Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars ska vinterdäck eller likvärdig utrustning användas när det är vinterväglag. Kravet gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.

 

Vilket mönsterdjup ska däcken ha?
Däck ska ha ett kvarvarande profildjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars när det är vinterväglag ska däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon, ha ett kvarvarande profildjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster. Kravet på 3 mm mönsterdjup gäller dels vinterdäck, dels sommardäck som får användas enligt de undantag som anges i Trafikförordningen (4 kap. 18a§).

DubbdäckVad är vinterdäck?
För att betraktas som vinterdäck måste dubbade eller odubbade däck uppfylla två krav. Dels att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning, dels att däcken är märkta på något av följande sätt:
M+S
M.S.
M & S
M - S
MS
Mud and Snow.
Eftersom det inte framgår på däcken att de är särskilt framtagna för vinterkörning har Däckbranschens Informationsråd och STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) tagit fram listor över tillåtna vinterdäck.

 

Vad är likvärdig utrustning till vinterdäck?
Sommardäck med snökedjor på fordonets samtliga hjul är likvärdig utrustning till vinterdäck. Däremot betraktas grovmönstrade terrängdäck inte som likvärdig utrustning till vinterdäck. Även om dessa däck är märkta M och S anses de inte lämpliga för användning på vinterväglag. Endast då däcktillverkaren gett besked om att däcket är särskilt framtaget för vinterkörning är det ett tillåtet alternativ till vinterdäck.

Finns det något krav på högsta ålder för däck?
Nej. Vägverkets tidigare remissförslag med förbud att använda vinterdäck som är äldre än 10 år kommer inte att genomföras förrän ytterligare underlag om konsekvenserna av ett ålderskrav har tagits fram. Vägverket rekommenderar dock att däck som är äldre än 10 år byts yt eftersom däckets friktionsegenskaper försämras genom ålder och förslitning.
(Samtliga fakta är hämtade ifrån Vägverket)

 

Böter för felaktiga däck Kronor
Däck med fel dimension/belastningsvärde eller annan otillåten däcksutrustning 800
Något, men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med tot.vikt under 3,5 ton 400
Dubbade däck under otillåten tid 600
Däck med skada som blottlägger däckets armering eller som visar tecken på brott/separation 1000